> agenda

Agenda

29 maart 2020, 10:30 uur

Digitale dienst

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1034-Doopsgezinde-Gemeente-Den-Haag

waarde zusters en broeders,

Tot nader order vinden de diensten in onze vermaning digitaal plaats. Juist in deze corona-tijd hebben we elkaar en de steun en inspiratie die ons geloof ons kan bieden hard nodig. Om die reden bezwaard het ons dat we de kerkdiensten aflasten. Gelukkig kan de techniek een helpende hand bieden. Als de predikant welwillend is, kunnen we een geluids- of beeldopname die de predikant thuis opneemt op kerkdienst gemist plaatsen. Zo vinden we nog wat inspiratie bij Hem, al missen we elkaar.

https://bit.ly/HaagseDopers  

Laten we bidden voor alle getroffenen en elkaar,
 
Broederlijke groet namens de kerkenraad, Evert Pruis


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl