> nieuws

Nieuws

 
19 december 2020

Alleen digitale kerkdiensten vanuit de Doopsgezinde kerk

De keuze om de bijeenkomsten in de Doopsgezinde kerk aan de Paleisstraat 8 af te gelasten, betekent dat de zondagsdiensten en ook de diensten op kerstavond en kerstmorgen:

Op dit moment wordt er hard gewerkt om niet alleen het geluid uit de diensten uit te zenden, maar ook het beeld. Dit zal te zien zijn op ons youtubekanaal. Na de diensten zullen daar opnames geplaatst worden en er wordt geëxperimenteerd met live uitzendingen. Zodra deze mogelijkheid te gebruiken is, volgt nader bericht op onze website. Er wordt naar gestreefd om de publiekspremière van de film die de kinderdienst gemaakt heeft, op kerstavond uit te zenden.
 
Dit bericht is een tegenvaller voor onze gemeente, gewend als we zijn om elkaar te ontmoeten, enthousiaste verhalen te vertellen, een hart onder de riem te steken bij tegenslag, kortom er te zijn in wel en wee. Gewend als we zijn om Gods woord te horen en ons in te zetten met het talent dat ons gegeven is. We zullen ons door moeilijke weken heen moeten slaan. Laten we daarom gebruik maken van de technische middelen die we hebben: het internet, de telefoon, een mailtje of een whatsappbericht. In ieder geval verschijnt er na elke dienst een dopers weekbericht.

Vertrouwend op Hem, die ons kent en weet van onze zorgen, vreugde en verdriet en die naar ons omziet.

Met zusterlijke groet namens de redactie van het weekbericht en Doopsgezind Den Haag, Nelleke Kan en de kerkenraad, Evert Pruis


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl