> over ons > commissies

Commissies


Archiefcommissie

De Archiefcommissie zorgt ervoor dat het archief van de gemeente volgens de in de broederschap geldende procedure wordt overgedragen aan het Haags Gemeentearchief. Contactpersoon is Coos Wentholt.


Bloemendienst

De bloemendienst zorgt ervoor dat er elke zondag tijdens de dienst bloemen in de kerk staan. Contactpersoon is Marjolijn Lambert.


Commissie Hulpbetoon

De Comissie Hulpbetoon draagt elk kwartaal zorg voor de extra collecte met een sociaal doel, afwisselend in Den Haag of elders ter wereld. In het voorjaar wordt een bustocht voor de hele gemeente georganiseerd. De commissie behandelt aanvragen voor persoonlijke hulp in noodgevallen. Contactpersoon is Riet van der Veen.


Communicatiecommissie

De communicatiecommissie draagt zorg voor het beleid en de coördinatie op het gebied van communicatie. Centraal staat het gemeenteblad Doopsgezind dh, dat 8 maal per jaar verschijnt. Daarnaast verschijnt via email elke week het dopers weekbericht. Ook beheert de commissie de website www.dgdenhaag.nl, en de facebookpagina van de gemeente. Contactpersoon is Nelleke Kan.


Financiele- en Kascommissie

De Financiele commissie is er om de Penningmeester bij te staan met het finaciele beleid.
De Kascommissie controleert jaarlijks de balans en de rekening van baten en lasten.


Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie organiseert de activiteiten voor jeugd en jongeren. Contactpersonen zijn Renske Wagenaar en Menno Meihuizen.


Derdewereldtafel

Mondiaal is de korte benaming voor de actie- en studiegroep mondiaal samenleven, waarin doopsgezinden en remonstranten samenwerken. De groep beheert de Derdewereldtafel, waar op de tweede en vierde zondag van de maand procucten worden aangeboden en is mede-organisator van gemeenteavonden met een onderwerp dat bij de doelstelling past. Contactpersoon is Hanna Hegger.


Commissie Oecumene

Commissie Oecumene onderhoudt het contact met de Haagse Gemeenschap van Kerken en andere instellingen. Versterking is van harte welkom. Contactpersoon: Henk Freie.


Wijkcontactpersonen

Wijkcontactpersonen zorgen samen met Frouke Bardet Voor het ledencontact.

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl