> activiteiten > kringen

Kringen

De gemeente kent een aantal kringen, hier komen we in groepen bij elkaar en praten over religieuze en/of maatschappelijke thema's, bijvoorbeeld een bijbelstuk, een boek of een actueel onderwerp. De meeste kringen komen eenmaal per maand bij elkaar. Sommige kringen staan onder leiding van de predikant, andere organiseren zichzelf. Iedereen is in alle kringen welkom, ook als je in een andere wijk woont. Hieronder staat een overzicht van de kringen die momenteel actief zijn. Klik op een kring voor meer informatie over de verschillende kringen. Zit er iets voor je bij? Kom gerust eens langs!

Overzicht van kringen binnen de haagse doopsgezinde gemeente:.

De Vijzelkring komt maandelijks bijeen. Onderwerpen en data worden in onderling overleg afgesproken. Inlichtingen bij Roel van der Wal.

Do-Re gespreksgroep Delft-Rijswijk. Deze groep komt op maandag maandelijks  bijeen. De groep wordt geleid door Marijn Vermet. Informatie bij Sjouke Wetmar

Ouder worden, oud zijn, deze kring komt elke tweede donderdag in de maand bijeen in de Paleisstraat. We spreken over allerlei thema's', meeste gespreksonderwerpen houden verband met levenservaringen rond oud(er) worden. De kring wordt geleid door Marijn Vermet. Informatie bij Janneke Montie

De Broederkring komt enkele malen per jaar bijeen bij één van de leden thuis. Informatie bij Roel van der Wal.

Het Preekgroepje. Deze groep bereidt regelmatig diensten voor om in de diensten aan de Paleisstraat en in Oldeslo voor te kunnen gaan. De groep verzorgt ongeveer 10 diensten per jaar.

Creacollectief. Op de eerste woensdag van de maand komt het creacollectief samen.
Zij quilten en maken prachtige comforters. Deze comforters zijn de afgelopen jaren o.a. gestuurd naar Syrië en Oekraïne.

Informatie bij Erica Wouterloot

Minikringen. tot slot organiseert de gemeente af en toe minikringen. Hierin wordt een onderwerp in een aantal bijeenkomsten kort na elkaar uitgediept. Informatie bij Marijn Vermet

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl