> activiteiten > kringen

Kringen

De gemeente kent een aantal kringen, hier komen we in groepen bij elkaar en praten over religieuze en/of maatschappelijke thema's, bijvoorbeeld een bijbelstuk, een boek of een actueel onderwerp. De meeste kringen komen eenmaal per maand bij elkaar. Sommige kringen staan onder leiding van de predikant, andere organiseren zichzelf. Iedereen is in alle kringen welkom, ook als je in een andere wijk woont. Hieronder staat een overzicht van de kringen die momenteel actief zijn. Klik op een kring voor meer informatie over de verschillende kringen. Zit er iets voor je bij? Kom gerust eens langs!

Overzicht van kringen binnen de haagse doopsgezinde gemeente:

Catechesegroep, geleid door Jannie Nijwening. Deze komt bijeen op de eerste maandag van de maand in de Paleisstraat.

Bijbelkring Delft, Voorburg en Rijswijk. Deze komt elke 2e donderdag van de maand samen in Abtswoude. Onder leiding van Jannie Nijwening wordt er gesproken over doorgaans bijbelse onderwerpen. 

Bijbelkring Voorburg wordt eens per maand gehouden met Jannie Nijwening op de laatste donderdagmiddag van de maand om 14.00 uur. Informatie bij Annie Bijster.

De bijbelkring Benoordenhout-Mariahoeve komt eens per maand op maandagmiddag samen. De leiding is in handen van Jannie Nijwening, inlichtingen bij Ankie Stork.

de Vijzelkring (do-re) komt maandelijks bijeen. Onderwerpen en data worden in onderling overleg afgesproken. Inlichtingen bij Roel van der Wal.

Do-Re gespreksgroep Rijswijk. Deze groep komt op de eerste vrijdag van de maand om 14.00 bijeen. De groep wordt geleid door Jannie Nijwening. Informatie bij Jetske Piso.

Kleine Club. Deze wordt in Delft georganiseerd in maandelijkse bijeenkomsten op de vierde vrijdag van de maand. De leden verzorgen bij toerbeurt de leiding. 

Theophilos is een kring van Doopsgezinden en Remonstranten in Delft. Dit jaar leest en bespreekt men onder leiding van Thom Hgendoorn 'De navolging van Christus' van Thomas à Kempis. Contactpersoon is Pauline Biesiot.

In de Koffieclub komen zusters bij elkaar bij één van de leden thuis. Data en onderwerpen worden in onderling overleg vastgesteld. Informatie bij Marjolijn Lambert.

de Broederkring komt enkele malen per jaar bijeen bij één van de leden thuis. Informatie bij Roel van der Wal.

In Oldeslo is de Albert Keuterkring actief onder leiding van Anneke van der Zijpp.

het Preekgroepje. Deze groep bereidt regelmatig diensten voor om in de diensten aan de Paleisstraat en in Oldeslo voor te kunnen gaan. De groep verzorgt ongeveer 10 diensten per jaar.

Minikringen. tot slot organiseert de gemeente af en toe minikringen. Hierin wordt een onderwerp in een aantal bijeenkomsten kort na elkaar uitgediept.

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl