> activiteiten > projecten en collectes

Projecten en collectes

Extra collecte derde kwartaal

Via onze collectes steunen wij ieder kwartaal een goed doel. In het vierde kwartaal van 2017 collecteren wij in de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten voor Hope Village in NamibiŽ.†

Hope Village is een door de Nederlandse Pastor Marietjie de Klerk gesticht weeshuis in Windhoek,†NamibiŽ. Momenteel bestaat het weeshuis uit vier huizen waar met behulp van 12 Ďmommiesí zoín 90†kinderen in alle leeftijden worden opgevangen die wees zijn of waarvan de ouders ernstig ziek zijn†door HIV/Aids. Sommige zieke ouders werken in het weeshuis, bijvoorbeeld in de groentetuin. Maar†Hope Village biedt meer dan alleen een bed en eten. Hope Village zorgt er ook voor dat de kinderen†naar school gaan en zich ontwikkelen. Daarnaast functioneert het weeshuis als een community center,†er is een schooltje en er is een kleine kliniek waar HIV patiŽnten terecht kunnen.


Hope Village wordt voornamelijk vanuit Nederland gefinancierd door een vaste club donateurs, die het†project ook regelmatig bezoeken. Onze donaties zullen gebruikt worden om extra dingen te doen. Er†is bijvoorbeeld doorlopend gebrek aan geld voor medicijnen en er bestaan plannen om een†soepkeuken in te richten om arme kinderen uit de buurt te voeden.


Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze actie via de collecte in de kerk te ondersteunen dan kunt u†ook uw bijdrage storten op rekening NL 93 INGB 0000 295 263 ten name van de Commissie†Hulpbetoon onder vermelding van Hope Village NamibiŽ.†Met uw donatie zal Hope Village dus in staat zijn om nůg meer kwetsbare kinderen te kunnen helpen.†Wij hopen dan ook van harte dat u dit prachtige doel wilt steunen.

Van harte aanbevolen!


Voedselbankkist

De voedselbanken in Nederland hebben het moeilijk momenteel. Van bedrijven komen steeds minder goederen binnen, terwijl het aantal klanten groeit. We zamelen daarom als gemeente goederen in voor de voedselbank in Den Haag. Iedere zondag kunnen mensen houdbare producten als blikken/potten, pasta en rijst etc., maar ook verzorgingsproducten als tandpasta of shampoo meenemen en in de kist deponeren. Als deze vol is wordt de inhoud naar de voedselbank gebracht. Controleer dus allen uw voorraadkast en neem mee!


De Derdewereldtafel

Elke tweede zondag van de maand stond tot voor kort na de dienst in de hal opgesteld de Derdewereldtafel. Hier werden Max Havelaar en Fair Trade producten zoals koffie en chocolade verkocht. Voor deze producten krijgen producenten in derdewereldlanden een eerlijke prijs, en onderwijs over (betere) productiemethoden. Omdat fairtrade producten tegenwoordig steeds algemener verkrijgbaar zijn is besloten de derdewereldtafel op te heffen. het doel is bereikt!

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl