> groene hoop

Groene Hoop

De jongeren van de Doopsgezinde gemeente in Den Haag gaven aanzet tot een actieplan voor Duurzaamheid. De stelling van de jongeren is klip en klaar: “Je kunt niet goed gelovig zijn zonder extra stil te staan bij groen”. En groen kan je doen! Dat is wat wij willen, dat we als geloofsgemeenschap laten zien dat we groen bezig zijn. Bij ons thuis, in ons dagelijks doen en laten en in ons gebouw aan de Paleisstraat. Want nu kunnen we niet meer nalaten om al het mogelijke te doen om de schade die ons leven in welvaart heeft gebracht zoveel als kan te compenseren.

Voor een bredere samenwerking hebben we contact gezocht met de projectleiders van Duurzaam Den Haag en de projectgroep Groen Geloven van Initiative of Change. Daarnaast zijn er contacten gelegd met groene voorlopers, waaronder stichting Groene Kerken, Micha en A Rocha. Er is een beweging gaande en wij deinen voorzichtig mee op de groene golven van de zee. 

Zo wordt het hemelwater dat op het dak van de koffieruimte valt opgevangen in een regenton en daarmee kunnen de borders langs de parkeerplaats worden besproeid als het droog is en worden de vazen gevuld voor de kanselbloemen. Daarmee kunnen we kostbare liters kraanwater besparen. In de koffieruimte is een groen hoekje gecreëerd met een prachtig bord voor onze Groene kerk. Dat zullen we gebruiken om te informeren over onze groene ideeën en groene activiteiten.  

Net als A Rocha willen wij ons inzetten met hoofd, hart en handen en willen wij bewust invulling geven aan zorg voor de schepping.  Er is een lokale groep van A Rocha in Den Haag actief bij schoonmaakacties op het strand en natuurbescherming rond de Duinplas. Daar sluiten we graag bij aan. 

Werkgroep Groene Hoop

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl